От печат излезе първа книжка на "Следва", новото списание за университетска култура на Нов български университет.
В "Какво следва" главната редакторка Биляна Курташева ни казва, че това е "списание за онези, които следват или биха искали да следват, и за другите, които преподават. За всички, за които четенето, знанието, образоването е винаги "to be continued"."
В първата книжка на "Следва" четем имената на Михаил Неделчев, Бойко Пенчев, Симона Мирчева, самия ни президент Петър Стоянов, Асен Терзиев в разговор с Елена Панайотова, Камелия Николова, Кнут Ове Арнцен, Геновева Димитрова, Мила Петкова в разговор със Стефан Командарев, Марин Бодаков - всички те поместени в дяловете "Прочити", "Лекции", "Екс-студенти", "Авансцена", "В кадър", "Археология", "Четиво". Прави впечатление, че част от публикуваните в броя автори са членове било на редакционната му колегия, било на редакционния му съвет и, предполага се, текстовете им са своеобразно "показно" за бъдещите му автори.
Четивното си полиграфическо лице изданието дължи на естетската работа на художничката Надежда Олег Ляхова. Но лицето на посланията му следва да бъде скулптирано с по-дълбока редакторска решимост...

К