Изборът на "Култура"


Емилия Дворянова

Госпожа Г.

Издателство Фенея
София, 2001
цена 6,90 лева