Тъй като някои параметри на австрийския бюджет за култура за 2002 г. вече са публично оповестени, съобщаваме някои цифри, които създават известна представа за сумите, които се отделят за тази област от обществения живот в Австрия. Става дума за 1 138,789 милиарда шилинга (159,430 милиарда лева) за изобразително изкуство и музика, и 1 891,229 милиарда шилинга (264,772 милиарда лева) за държавните театри. Бюджета за изкуство е нараснал в сравнение с 2001 г. с около 25 милиона шилинга (3,5 милиона лева), които ще бъдат дадени за реконструкция на репетиционните и архивни помещения на "Музикферайн". Това допълнително начинание е уговорено заедно с Дружеството на приятелите на музиката и сумите, които ще отпусне Бунда за него през следващите три години, възлизат на 75 милиона шилинга (10,5 милиона лева). Община Виена ще прибави към тях 25 милиона (3,5 милиона лева), а 60 милиона (8,4 милиона лева) идват като дарение от американския меценат Алберто Вилар. Като инвестиции извън бюджета по изкуствата държавният секретар по изкуствата Франц Морак назова 200 милиона шилинга (28 милиона лева) спешна подкрепа на програмата за Грац като културна столица, както и държавния принос към изграждането на Дома на изкуството в Грац и преустройството на малката фестивална зала в Залцбург, които ще се финансират съответно от продажбата на акциите на Бунда от летищата в Грац (200 милиона шилинга) и Залцбург (130 милиона шилинга, което е 18,2 милона лева) на провинциите. Други цифри са приблизително 80-те милиона (11,2 милиона лева) за социалноосигурителни фондове за творци, събрани от около 49-те милиона шилинга (6,86 милиона лева) от данъци на кабелни и сателитни предаватели и 30-те милиона (4,2 милиона лева), които досега са постъпили в творческите фондове.

К