Проект за серия марки
Книгата "Теория през границите" (Въведение в изследванията на рода) е съставена от Милена Кирова и Корнелия Славова и публикувана от издателство "Полис" тази година, за да бъде ознаменувана подобаващо десетата година от възстановяването на Българската асоциация на университетските жени, учредена през 1925 и подновила дейността си през 1991 година.
На представянето на книгата в зала 1 на Софийския университет доц. д-р Миглена Николчина подхрани своя разказ за многобройните ползи, принасяни от "Теория през границите" с един наскърбителен "анекдот":
По време на учителската си работа в провинцията нейна студентка възлага на учениците си упражнение: да поставят по свой вкус върху пощенски марки с различна стойност образите на значими българки. Резултатът е трагикомичен: Евгения Калканджиева води убедително в списъка, Стефка Костадинова има една "номинация", останалите видни българки са чутовни чалгаджийки. Предполага се, не само Райна Княгиня и Елисавета Багряна и Надежда Михайлова симптоматично са изтласкани от ученическия клас.
Защото нищожни шансове за "филателна премиера" имат и участничките в по своему просветната книга "Прекосяване на теорията": Красимира Даскалова ("История на жените, феминизъм и рамките на тяхното осмисляне"), Татяна Стойчева ("Род и национализъм"), Татяна Коцева ("Равенство, различие, различия - продължаващият феминистки дебат"), Ралица Мухарска ("Род и език"), Амелия Личева ("Теоретизация върху женския глас: философия и основания"), Емилия Дворянова ("Отказаното удоволствие") и Катя Станева ("Колажът като интерпретация: женски идентификации през Българското възраждане"). В книгата участват и съставителките Корнелия Славова ("Споровете за рода/gender - значения, употреби, преводи" и "Родът в литературната теория и критика") и Милена Кирова ("Психоанализата пише рода" и "Удоволствието от удоволствието или "женският" еротизъм като парадигма на постмодерното знание").
Според представящата книгата Миглена Николчина след набавянето на преводи на световната феминистична теория, както и на поставящи проблемите на българските жени ценни исторически и социологически изследвания, reader-ът (читанката) "Теория през границите" се отваря към преподаването. Тя очертава съвременните български възли в картата на женските изследвания, дефинира проблематични полета и празни петна. При това - на български език. Доц. Николчина намекна, че публикуваните статии са прекалено фокусирани върху задграничната чиста феминистична теория, а не върху свършеното тук чрез отпечатаните досега в България женски книги.
Опакото на набъбващите студентски любопитства към феминистката област за Николчина са плашещото невежество и липса на чувствителност към женските проблеми, както и собствената женска плахост.
Да се преодолее социалната изолация на досегашните усилия на феминистките, да се знае какво се случва в женските изследвания и извън София, да се направи лесно намираем информационен Архив на публикуваните текстове - към това призова Миглена Николчина.
И двамата присъстващи на премиерата мъже (употребявам го с цялата му условност) са от помощ.

Марин Бодаков