В рамките на Европейската година на езиците, за която беше обявена 2001 г. от Съвета на Европа и от Европейския съюз, в България се провежда Седмица на езиците (от 5 до 11 май). Тя включва провеждане на кръгли маси, представяне на учебни системи за изучаване на езици, софтуерни продукти, нови лексикографски издания и викторини. Организирана е от Института по български език при БАН. Седмицата е разделена на Ден на книгите, Ден на чуждоезиковото обучение, Ден на славянските езици, Ден на езиците на Балканите и Ден на буквите. Ето някои от дискусионните теми на кръглите маси: "Българският език в контекста на европейската езикова политика" (водещи проф. Стефана Димитрова и ст.н.с. д-р Иван Касабов), "Човек и език", организирана от Секцията за общо и приложно езикознание с Лаборатория при Института по български език, "Компютърната терминология в езика на медиите", организирана от Секцията за компютърно моделиране на българския език при ИБЕ, "Езиците на Балканите" (водещи проф. Петя Асенова и проф. Надя Данова, "Българският език като чужд и чуждоезиковото обучение", "Българският език - славянски или...? (с водещ проф. Боян Биолчев, на която е поканен и историкът Петър Добрев заради по-различните му тези за произхода на българите). Сред демонстрациите има представяне на професионални и симулативни игри на чужд език, на учебни езикови игри, на електронния архив на българския език при ИБЕ. Има демонстративен час по гръцки език и първи урок по български като чужд. Като гости са поканени учениците от Балканския колеж в София, от румънското и от гръцкото училище в София, от Гимназията за славянски езици и от Националната гимназия за класически и древни езици в София, Хуманитарната гимназия в Пловдив. Сред анонсираните издания са новият правописен речник на българския език (на Секцията за съвременен български език) и скоро завършения от ИБЕ "Речник на новите думи", както и лексикографския и справочен софтуер на издателство "PONS". Интерес представляват срещите между издатели и автори от ИБЕ, както и резултатите, изнесени от Българското лексикографско дружество по проучваната от него тема "Речниците днес - творчество, плагиатство".

И.И.