Културен коктейл


Поредна хипотеза за действията на МК

Театрални празници - Благоевград'2001, Никола Вандов
Предложения за Националната награда Хр. Г. Данов'2001
Тягостният празник на сп. Факел, Марин Бодаков
Филмът Извън хватката на Хитлер, Миряна Йорданова
За новата книга БАРТвежи на Митко Новков
Книгата Богът на дребните неща, Зорница Димова
Литературните рамки на Салона на изкуствата
Конкурсът Панчо Владигеров в Шумен, Анди Палиева
Международна научна конференция за виното, Людмил Димитров
Седмица на езиците в България, Ирина Илиева
Най-добрата книга, писана за Хитлерова Австрия