Картината

В този камерен спектакъл основното са отраженията. Впрочем, както твърди и заглавието на текста. Основното са отраженията на думите (в живота на Тя), а не думите. Отраженията, а не обектите. Образите, а не субектите. Визията, а не играта. Картината, а не драмата.
Представлението е красиво и сякаш то самото е картинно, огледално отражение на написаното от Ана Топалджикова в текста.
Антония Малинова (Тя 1) съчетава красотата на пластиката и интонацията с драматизъм на преживяванията. Талантлива актриса на нюанса в пластичния жест на чувството и динамиката на емоциите, тя се опитва да изиграе литературата.
И все пак доминира картината. Тя е по-силната. Тя е огледалото, в което има повече образи и отражения на думи и настроение, отколкото театър. Така погледнато, е съвсем логично Елена Цикова да допълни текста с цитати от Юрсенар, Сартър, Вирджиния Улф и пр. Естествено е да го донасити с литература.
Естествено, защото литературата се оглежда в образи, в картини, в кадри, музика, etc., но доста криво в театър, от което, разбира се, не следва, че отражението е жив театър. Но може да се превърне, да се преобразува, да се превъплъти в театър. Драматургичното преструктуриране би го превърнало в театрално действие, но не сме свидетели на това в залата "на последния етаж".
Публиката съзерцава чистото, изящно театрално пространство на Красимир Вълканов, движенията на актрисите, гласовете им дори, унасяйки се в описанието, отнасящо ги към добрата литература на 80-те и особеното безвремие на огледалата.
Самоанализът на една актриса, спокойно-разточителното нарцисуидно вглеждане в себе си, застинало извън времето ни, са се превърнали във "въведение в тяхната картина", както гласеше заглавието на една пиеса на Маргарит Минков.

Виолета Дечева

Реплика
от ложата

Отражението от Ана Топалджикова, съвместна продукция на Народен театър "Иван Вазов" и Център за култура и сътрудничество - Френски институт, сценична версия и постановка Елена Цикова, сценография Красимир Вълканов, участват Антония Малинова и Емануела Шкодрева.