Вкупом бяха отпечатани 45 и 46 книжка на "Демократически преглед". Представянето им, състояло се на 11 май т.г. в Евро-българския културен център в София, предизвика обилни похвали заради публикуваните в тях текстове, чрез които списанието доблестно защитава идеите за либерално гражданско общество.
Стандартите на "Демократически преглед" биват задавани от "Поглед от въртележката" от Йосиф Бродски, "Политиката на правата на човека" от Реймон Арон, "Между "даряването" и "развалянето" (към феноменология на корупцията) от Дмитрий Варзоновцев, "Наоколо има толкова пари" - разговор с Ричард Рорти, "Рецептивната теория. Поглед назад" от Волфганг Изер, "Векът и прошката" от Жак Дерида, "Да прощаващ значи да устояваш на жестокостта на света" от Едгар Морен... И това е малка част от "тежката" 45 книга на "Демократически преглед".
В 46 книга са събрани "Америка: самотната суперсила" от Самюъл Хънтингтън, "Бъдещето, човекът и неговите утопии", "Трудности с емигрантството (Интелектуалецът в бягство)" от Йозеф Кроутвор, "Българи'72" от Евгения Иванова, "За какво поети" от Мартин Хайдегер, "История на жените и историята на пола" от Гизела Бок, "Уникалността на истината" от Ърнест Гелнър, "История, мит, субект в драматургията на Фридрих Дюренмат и Хайнер Мюлер" от Виолета Дечева, "Руската интелигенция като специфичен феномен на руската култура" от Борис Успенски, "Европейският интелектуалец в профил на античното време" от Богдан Богданов, "Трябва ли Европа да се страхува от Буш" от Тимъти Гартън Аш, "Вирусът Монтесинос" от Адам Михник...
И колко още прекрасни текстове, предлагащи теми, идеи и интуиции, които ни засягат.

Култура