Роман на космополитен български

Романът на Ива Йорданова "Ида в планетната страна" е обаян от престижните имена и престижните институции, от техния космополитен блясък. Разсеяните му разкази поемат всякакви теми, разклонявайки единното внушение в безброй посоки, омотаващи като в пашкул земното кълбо. Книгата е написана на свръхстранен, "космополитен" български, който изплува пред читателското съзнание, подкрепян от калкирани чуждоезични конструкции, от непреведени думи и неща.
Но "Ида в планетната страна" носи особена "произносимост" - жанровото й решение е да навърже устни разкази ("първа касета, страна А" + "първа касета, страна Б" и т.н). Така книгата наподобява направата на един от най-любопитните съвременни романи, "Сутрешни залези" от Ангел Г. Ангелов.
Автобиографичният, предполагам, текст на Ива Йорданова се любува на множеството алюзии, с които забулва собственото си желание за пълноценен и откровен израз. И така екстравагантният роман "Ида в планетната страна" поддържа фриволна хладна дистанция спрямо своите предмети на разказ.
Книгата на Ива Йорданова мигрира от други светове, за да се включи в новата българска романова вълна, за която всички вече говорим.

М.Б.

Ива Йорданова. Ида в планетната страна. Издателство Лил - Ан. 2001.