Философските средновековия е темата на новата книжка на сп. "Критика и хуманизъм". Посветеният на българската философска медиевистика брой е съставен от Георги Каприев, който в своите "Думи за обяснение" казва: "Няколко меродавни философски медиевисти бяха принудени от мен да размишляват по темата: Защо се занимавам със (изследвам, изучавам) Средновековието? Това е наистина един фатален въпрос, отдавна загубил първоначалната си определеност при дългогодишния професионален изследовател. Той е даже в някакъв смисъл неприличен".
В новия брой на "Критика и хуманизъм" на поставения от Каприев въпрос - гласно или негласно - отговарят Цочо Бояджиев, Олег Георгиев, Калин Янакиев, Андреас Шпеер, Михаил Хронц, Лидия Денкова, Иван Христов, Тодор Тодоров и др. Както и имена от ранга на Волфганг Клуксен, Ханс Герхард Зенгер, Ален дьо Либера, Карлос Стил. А като приложение към книжката е публикувана магистърската теза на рано напусналия ни Илия Панчовски.
Както повечето Каприеви дела, съставеният от него брой съдържа остър полемичен заряд (вж. отказа му да приеме българския превод на "Метафизика" на Аристотел).

K