Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Сборникът за битките в радиото, Христо Буцев

Заседание на Съвета по читалищно дело при МК, Любен Русков
Владо Бурилков до Георги Тодоров - дискусия за монархията?
Яра Бубнова е един от кураторите на Manifesta - 4
Книгата за Йовков на Милена Кирова, Милена Цанева
Две нови книжки на сп. Демократически преглед
Спектакълът на Димитър Гочев Буре барут в София
Романът Ида в планетната страна, Марин Бодаков
Ретроспективна изложба на Вера Недкова в НХГ, Светла Петкова
Апокалипсис в изложбата на Николай Майсторов, Юлия Вълева
Изложба-спектакъл в галерия Ирида, Светлана Попова
Златния цикъл на Симфоничния оркестър на БР, Боянка Арнаудова
Програма на празниците Нова българска драма - Шумен