Изборът на "Култура"


Милена Кирова
Йордан Йовков. Митове и митология
Издателство Полис
София, 2001
цена 6, 80 лева

сп. Демократически преглед
книга 45, Зима 2000-2001
цена 7 лева

сп. Демократически преглед
книга 46, Пролет 2001
цена 7 лева

сп. Критика и хуманизъм
кн.10, бр.1/ 2001
цена 6 лева