Думите, новите думи, нахлули в живота ни през изминалите десетина години - ако се съберат, може би ще се изрисува един образ на живота, който сме обитавали; и дали този точно образ няма да бъде истинският, обективният образ на течащото време, по който историографията постоянно бленува, който винаги й се изплъзва?
В плетеницата от думи тук са и стабилните, и нестабилните правителства на България. Тук са мизерията и величието на прехода - престъпността и разместването на йерархиите, новите икономически механизми. Тук е информационното, американизирано време, обгърнало страната. Тук са опитите с различни думи да погледнеш към различното време. В деня на Светите Братя, ден и на буквите, но и на думите, и на всички, които работят с думи, коват ги и ги извиват, нека си спомним и за тяхната способност да свидетелстват.
Какво, всъщност, оставяме след себе си?
Думи, които разказват истински за делата ни.

К