На 17 май т.г. в енорийския център "Покров Богородичен" се състоя софийската премиера на книгата "Сливенският храм Св. София - Премъдрост Божия" от Георги Тодоров (издателство "Свет"). Това е първото системно изследване на този малко познат средновековен и възрожденски храм със "столично" име. Почти целият материал, публикуван в книгата, е премиерен. Особено приносни са проучванията на уникалния храмов празник "Софиинден", на "софийната" иконография в сливенската църква, както и на творбите на тревненския образописец Иоаникий папа Витанов. Трудът представя пореден етап в дългогодишната работа на автора по любимата му тема "Света София" и обещава бъдещи трудове под знака на Божията Премъдрост.

К