На опера в стара София
Това е книга-събитие. Емблематична и за съвременното жанрово монографично изследване, и за авторитетното име на авторката си - Розалия Бикс. Същевременно тя е първият по рода си богато илюстриран фото-албум, в който буквално оживяват началните пет десетилетия от появата и утвърждаването на оперното изкуство в България. Идейно сублимирана като достойна българска идентификация в европейската оперна култура (почти до средата на ХХ в.), книгата безспорно провокира самочувствието ни на нация с повече от едновековна оперна история. Уникалността на съдържанието и художественото оформление на самото нестандартно по формат издание (подписано от Университетско издателство "Св.Климент Охридски" и Академично издателство "Проф.Марин Дринов") се подчертават от многопластовото му албумно-графично структуриране. А също и от двуезичието на основния текст: български и италиански, които смислово кореспондират, но не се покриват напълно (превод и авторизация Божан Тодоров).
Идейният проект е на художника Стефан Груев. Своеобразната конструктивна полифоничност - многоетажност и многозначност в смисловите акценти на поднесената информация, е изпълнена с виртуозно въображение и удивително синхронизирано есеистично повествувание на Розалия Бикс. Подборът на фото-илюстрациите и факсимилетата на различни по характер документи е находчив. Въпреки сложността си обаче, графичният дизайн на изданието ни най-малко не затруднява визуалното възприемане именно поради стройната йерархизация на съдържателния материал: от научното тълкувание към документалната хроника на изследваните културно-исторически процеси, личности и конкретни факти (съответно - от горе на долу за отделната страница и хоризонтално - от ляво на дясно за съседните страници на албума). И в този смисъл пластичният авторски стил в очевидно резюмираното представяне на оперния театър на стара София непринудено внушава усещането за пълна изследователска изчерпателност. При това - в една атрактивно-популярна особено за непосветения читател, книга.
Любопитството на специалистите и опероманите също е подобаващо удовлетворено: най-вече от значителния брой непубликувани досега архивни фотоси и документи от частни семейни, национални театрални и музейни архиви. Предварително издирени от авторката, те са послужили като основа за новото концептуално-визуално интерпретиране на известните от капиталните й трудове върху историята на българския оперен театър творчески и изпълнителски процеси от неговия начален период.
Самият факт, че тази действително оригинална интерпретация излиза от печат със закъснение повече от 10 години - заради технически и финансови пречки, довели в крайна сметка и до компромиси в типографското качество на изданието, неизбежно вгорчава преживяването от неговата поява. Още повече при неволното сравнение на изследовател от ранга на Розалия Бикс с любителя-американец Франк Фишер, на когото неотдавна Министерство на културата с лека ръка и за отрицателно време разреши да издаде CD-ROM - със записи от златния фонд на БНР и съответните компилирани енциклопедични справки от публикации върху историята на българския оперен театър. А всъщност тъкмо нестандартна авторска книга като "На опера в стара София" заслужава да бъде придружена и от висококачествен аудио-носител със златните български гласове в коронните им роли, които следващите и по-следващи интернет-поколения ще откриват чрез гутенберговите страници.

Румяна Каракостова