Сфумато: добрите новини
В редакцията се обади Маргарита Младенова - директор на Театрална работилница "Сфумато", и каза: "Имам четири новини..."; и тъкмо да я помоля, както си му е редът, да започне с лошата, продължи: "...и все добри." Наистина.
Тези дни ТР "Сфумато" се върна в България след участието си в още два международни фестивала (в Хърватия и Япония), на които представи авторския спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев "Черното руно". На Международния фестивал на малките театрални форми, който се проведе от 3 до 10 май в Риека, Хърватия, тази година ударението е било върху търсенията на съвременната драматургия. Селекционерът Ясен Боко е поканил най-новото и интересното от хърватския, словенския и сръбския театър. В такъв контекст "Черното руно" е спечелило четири награди: специалната награда за цялостен спектакъл; за най-добра драматургия; за най-добра музика; сребърният приз от вота на публиката.
След края на спектакъла се е провела и кръгла маса, на която театрали и публика са дискутирали върху темите, които поставя "Черното руно", върху общото в усещанията и отношенията между националната култура и идентичност и всичко онова, което обозначаваме с термина цивилизация, независимо от нейния характер и цвят - парадигмите на социализма и на капитализма, с техния натрапчив нагон да манифестират/рекламират своите предимства пред заварените модели на съществувание.
Пролетният фестивал на изкуствата, организиран от Центъра за изпълнителски изкуства (SPAC) в Шизуока, Япония, е най-големият, отворен към световния театър институт в Япония. Негов артистичен директор е Тадаши Сузуки, един от най-известните театрални режисьори на Япония.
На 12 и 13 май 2001 г. в зала Granship са били изиграни две представления на "Черното руно". В програмата на фестивала са били включени спектакли на Некрошюс ("Макбет"); на Тадаши Сузуки ("Едип цар", "Електра" и "Пепеляшка"); "Вакханките" на театър "Маландро", Швейцария; "Аз, Ти, Ние: тайните градини" - на The Alembic Company, Франция, и т. н.
10-минутни аплаузи са изпратили и двете представления на "Черното руно", а Тадаши Сузуки отправил покана към ръководителите на "Сфумато" за продължение на срещите през 2002 г.
Но подобни успехи вече не са голяма новина, когато става дума за ТР "Сфумато" и по-специално за "Черното руно". Голямата новина е, че най-сетне ТР "Сфумато" получава юридическо правомощие като собственик на бившата баня "Подуяне". С решение на Министерския съвет от 12 април 2001 г. и със заповед на кмета на София Стефан Софиянски общинската собственост върху бившата баня се прехвърля на държавата в лицето на Министерството на културата за нуждите на ТР "Сфумато". Това ще е бъдещият адрес на театъра и е сигурно, че ще стане и европейски театрален адрес. Разбира се, търсят се пари за приключване на реконструкцията, за оборудване и т. н., но пък подобни проблеми не са им за пръв път. Сигурни сме, че и сега ще успеят.
И последната новина: на Националния конкурс за най-добър проект "Направеното в България с подкрепата на Европа", иницииран от Делегацията на Европейската комисия в България и Съюза на българските фондации и сдружения, проведен на 9 и 10 май 2001 г. в Народния театър "Иван Вазов", Театрална работилница "Сфумато" получи за своя проект "Черното руно" наградата "Организация-победител в раздел "Култура и изкуства".

Н. В.