Министрите на културата
и преходът

Георги Йорданов
(1982 -
1989)

Проф. Елка Константинова
(декември 1991 -
декември 1992)

Георги Костов
(януари 1995 -
юни 1996)

Емил Табаков
(февруари 1997 -
май 1997)

Проф. Димо Димов
(септември 1990 -
декември 1991)

Проф. Ивайло Знеполски
(юни 1993 -
януари 1995)

Проф. Иван Маразов
(юни 1996 -
февруари 1997)

Емма Москова
(май
1997)