На двайсти май във фоайето на Димитровградската община бе представен проектът "Другият град" на Елена Спасова, куратор Ваня Ангелова. По същество това беше фотоинсталация, като сравнително големите прозирни изображения бяха разположени свободно на различни нива в пространството.

   

Възможността да се разгледат бе като се лавира между тях, докато градските изображения - стълбища, перила, ескалатори, сгради, рекламни надписи, модерни кафенета, телефонен апарат, стилно кошче за боклук, пространства и вагони на метрото и т.н. - атакуват минаващия от различни страни, добавяйки и части от околното реално обкръжение. Допълнително се намесва светлината в остъкленото фоайе, за да "преекспонира" до неузнаваемост някои от образите, или пък дискретно да проблясва в тъмните места. Самите градски обекти, съзнателно лишени от човешко присъствие - то идва от силуетите на зрителите - показват онази обща представа за обкръжението ни, която всекидневно добиваме от поредица мимолетни погледи. Животът ни е урбанизиран, заобиколени сме от баналности, в които естетиката се жертва заради функционалността (за радост, напоследък те се уравновесяват), и които ползваме, обикновено без да забелязваме.
Инсталацията ненатрапчиво припомня къде пребиваваме и, смесвайки парадоксално изобразената и реалната действителност, извежда образа на града изобщо - урбанистичната среда, комуникациите, все по-лесното и бързо придвижване постепенно заличават разликите. Донякъде за съжаление, бих добавила, защото скоро мечтата за спокоен, дори "заспал" град наистина ще остане само мечта. Димитровград не е такъв отдавна - в последните десетина години той е активен център на съвременното изкуство. (Не трябва да забравяме, че галерията единствена в страната притежава ранно "неконвенционално" произведение на Недко Солаков - картотеката му от изложбата "Градът", 88-ма година.)
С този проект фотографката Елена Спасова (завършва НАТФИЗ, наскоро получи първа награда в раздела за рекламна фотография на националния преглед-конкурс на българската фотография) успешно навлиза в "редиците" на младите ни художници. А "ветеранът" в инициирането и организирането на художествени събития в Димитровград Ваня Ангелова най-сетне фигурира като куратор - роля, която негласно изпълняваше години наред. Двойният дебют ще бъде представен през юни и в София.

Диана Попова