Полска Култура

Поредното издание на "Полска Култура" няма тематичен характер. Текстовете са за кино, театър и пластически живот в Полша. В конкретните анализи на съвременните художествени явления се загатват и преплитат важни и дебатирани в полския печат социокултурни проблеми. И пет години след смъртта на Кшищоф Кешловски, филмите му и неговият дух са все така живи и въздействащи. Той предпочете игралното кино, фокусирано в екзистенциалните страхове и дилеми на реалния, обикновен човек, пред документалистиката, която в един момент възприе като прекомерно "надничане" в живота на другите. Днес каналите на полската телевизия догонват Запада с поредица програми, безсрамно оголващи емоции и чувства, безпощадно дълбаещи в обърканите връзки и идентичности (talk show), или направо воайорства из човешкия живот (reality show).
Проблемите, свързани с разбирането на езика и интелектуалния контекст на неконвенционалното съвременно изкуство, се оказват маргинални дори за полския културен печат. Защо контактът с инсталациите, видео-арта, пърформанса предизвиква у зрителя страх и понякога агресивни реакции? Амбивалентната оценка на това изкуство невинаги се дължи на пренебрежителност или тесногръдие. Какви са културно-историческите предпоставки на тъй обременената му полска рецепция? Къде е границата между експерименталното изкуството и всеядната масова култура, от която черпят модерните художници, разбивайки естетическите канони? Дали всичко е разрешено и релативно в съвременното изкуство? На тези и други въпроси търсят отговори публикуваните текстове в поредната "Полска Култура".
Може би като контрапункт на проблемите, свързани с художествените експерименти, ще въздействат текстове, анализиращи филма на Кшищоф Зануси "Животът като смъртоносна болест, предавана по полов път", и драматургията на Ингмар Вилкист - безспорни арте факти, като че ли далеч от новаторските търсения в сферата на изразните средства, но с широко отворени интерпретативни граници.


Кшищоф Кешловски:
бунт и отчаяние
,
Станислав
Завишлински

Галерия
Захента
,
Адам
Шимчик

Смъртта като тема на Зануси,
Пьотър
Войчеховски


Полска Култура подготви
Барбара Олшевска.

Тя излиза с любезното съдействие на Полския институт в София.

Драматургията
на Ингмар
Вилкист
,
Пьотър
Грушчински

Салон
на отхвърляните
,
Моника
Малковска