Международният център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия публикува съдържащата теренни проучвания книга на Антонина Желязкова "Албанският национален въпрос и Балканите".
Изданието представя на български и английски четири изследвания, проведени от научните екипи през 1999 и 2000 г. чрез методиката на "спешната антропология": "Македония и Косово след края на военните действия", "Трите албански общности и техните перспективи - шест месеца по-късно", "Косово в задушаващата прегръдка на ксенофобията" и "Сърбия - една година след бомбардировките на НАТО. Фрустрацията и изолацията на една европейска нация.". Книгата е своеобразно продължение на "Албания и албанските идентичности" (IMIR. С. 2000.), а първите публикации на отпечатаните днес в отделен том текстове са направени в "Култура".
Теренните проучвания обсъждат как бива поставян и как може да бъде разрешен албанският национален въпрос, т. е. как ще се утвърждава албанската национална идентичност и какви промени на Балканите ще предизвикат опитите за национално обединение на всички албанци.
Течащата Албанската национална революция е проблематизирана през възможността след разпадането на Югославия разделените албански общности от Албания, Косово, Македония и Черна гора да се срещнат отново - въпреки своите образователни, религиозни, манталитетни и културни различия и благодарение на езика, етническата памет, родовите връзки и общия икономически интерес.
Проведените от Антонина Желязкова и нейния интердисциплинарен екип разговори представят шокиращи факти, които се намират извън традиционното обращение на информация за случващото се на Балканите.
"Албанският национален въпрос и Балканите" на Антонина Желязкова сигурно ще има съдбата на буквар по албанската проблематика.
В някой от следващите броеве "Култура" ще представи обстойно ценното издание.

К