В Национален фонд Култура
На 30 май бяха обявени резултатите от конкурса на Националния фонд "Култура" за подпомагане издаването на българска критическа литература в областта на изкуствознанието, музикознанието, кинознанието, театрознанието и културологията, издаването на преводна учебна литература за висшите училища по изкуствата и създаване и поддържане на рубрика за оперативна критика в седмичниците за култура с национално разпространение.
Общият размер на субсидиите е 90 000 лева. Експертна комисия в състав проф. д. и. Виолета Райнова - театровед, председател на експертната комисия, доц. Ивайло Дичев - културолог, д-р Румяна Каракостова - музиковед, Александър Донев - киновед и Бойка Доневска - изкуствовед разгледа постъпилите проекти и направи своите предложения на управителния съвет на НФ "Култура", който на свое заседание на 29 май одобри 25 проекта: в областта на изкуствознанието - 7, театрознание - 5, на културология - 3, на музикознание и кинознание - по 2, преводна учебна литература - 3, рубрика в седмичник - 3.