Това Министерство на културата не посмя да отговори на нашия въпрос какви са били действителните му основания да отпусне сума в размер 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева на Марин Георгиев.
Вече предложихме достатъчно хипотези... Ето и последната: Дали с въпросната сума културното ведомство не е възмездило авансово тежкия труд на Марин Георгиев по организацията на предизборната среща на премиера Иван Костов с български интелектуалци, състояла се на 5 юни т.г. в София? И дали самият Георгиев е отделил нещичко за вярната му редакция (в. "Литературен форум"), превърната от него в раздавач на поканите за въпросната среща...
Тъй като вече не се надяваме на отговор от сегашното ръководство на културното министерство, пренасочваме своето питане към министъра на културата от бъдещия кабинет. До скоро...

Култура