Националният фонд Култура обявява конкурс за финансиране на проекти за популяризиране и разпространение на българско музикално творчество: оперно, симфонично, камерно и хорово.
Краен срок за реализация на проектите - 31.12.2001 г.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал.Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 20.00 ч.
събота 10.00 - 19.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес : www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават в три екземпляра в "Евро-българския културен център" до 5 юли 2001 (четвъртък).
За допълнителна информация: тел. 988-00-84, 988-58-26.