До средствата за масова информация в Република България

Декларация
Националната комисия за документално и научно-популярно кино след приключването на своята редовна сесия от 29.05.2001 счита за свое задължение да информира не само кинематографичното съсловие, но и цялата културна общественост за следното:
- потвърждаваме общоизвестния факт, че положението в българското кино е наистина нетърпимо
- през последната година и половина за финансиране на националното кино от Министерството на културата не беше заделен нито лев за нови проекти
- не влезе в пленарната зала на Народното събрание и така чаканият Закон за киното.
Това доведе до срив в нормалния кинопроцес и струпването на 43 документални и научно-популярни проекта в рамките на настоящата сесия. Отпуснатата субсидия от Министерството на културата в размер на 200 000 лева е унизително малка.
Изразяваме искреното си съжаление, че бяхме поставени в невъзможност да подкрепим всички достойни за реализация проекти.
Надяваме се, че това е последната сесия, на която филмовата общност е принудена да плаща чужди грехове. Считаме, че от тази парадоксална ситуация би могъл да ни изведе само един съвременен европейски закон и градивната политика на държавата в лицето на Министерството на културата и Министерството на финансите.
Председател на националната комисия: Станимир Трифонов. Членове: Боряна Матеева, Георги Стоев, Илия Костов, Костадин Бонев, Маргит Саръиванова, Николай Акимов.