Спечелили проекти от третия конкурс на НФ Култура
Българска критическа литература
1. Изд. "Графика 19", "Мюнхен и българското изобразително изкуство", изкуствознание 800
2. Любомир Милчев, "Вещи и обнищвания в литературата. Литературният антиквариат", културология 1600
3. "Български художник" СБХ-ЕООД, "Самоковска възрожденска дърворезба", изкуствознание 8500
4. "Гера-арт" ООД, "Италиански ренесанс и изкуство на ХХ век", изкуствознание 4000
5. Изд. "Графика 19", "Иван Газдов - рисунки 1964-1984", изкуствознание 3700
6. Виолета Дечева, "Авторът и неговият интерпретатор", изд. "Сонм", театрознание 1600
7. Георги Василев, "Български апокрифни и богомилски представи в английската средновековна култура", изд. "Корени", културология 2400
8. Ромео Попилиев, "Комичното и животът на българската комедия (между двете световни войни)", АИ "Проф. Марин Дринов", театрознание 1200
9. Севелина Гьорова, "Лиляна Тодорова и чудото на детския театър", изд. "Ателие Аб", театрознание 2000
10. Изд. ЛИК, "Градът: символи, образи, идентичност", културология 1700
11. Изд. ЛИК, "Кандински и смисълът на изкуството", изкуствознание 2000
12. Свилен Стефанов, "Изкуството между традицията и провокацията", изд. "Българска сбирка" ОД, изкуствознание 2000
13. Владимир Игнатовски, "Електронната Геновева", изд."Колибри ООД", кинознание 2400
14. Юлия Минева-Милчева, издаване на студия "Декоративното наследство на Анна Хен-Йосифова", изкуствознание 2390
15. Искра Николова, "Модус Операнди или Принципът на колажа в два драматургични текста от периода на ранната европейска модерност и на модернизма", изд. СЧЛ "Панорама", театрознание 2727
16. Изд. "АГАТА-А", "Зографът Христо Димитров от Самоков", изкуствознание 8250
17. Николай Йорданов, "Българската драма - поглед от периферията на текста", театрознание 1940
18. "Енциклопедия на българските композитори", Съюз на българските композитори, музикознание 4400
19. Монография "Александър Райчев", музикознание 3600

Рубрика за оперативна критика
20. "На фокус", "Литературен вестник" ООД 8000
21. "КултУра", "Литературен форум 20014" 3000
22. "Наблюдателите на Култура", Фондация "Пространство Култура" 8000

Преводна учебна литература
23. Камелия Николова и Искра Николова, "История на театъра", Сдружение "Антракт", театрознание 6488
24. Анна Балева, "Трябва ти само любов - история на популярната музика", "Авангард принт" ООД, музикознание 1600
25. "Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции", ЕТ "Емилия Стоева", кинознание 3000