Културен коктейл

Факти, факти, факти

Още една хипотеза за действията на МК
Декларация за съсоянието на българското кино
Идеята на Нери Терзиева и Радослав Спасов - "лошо начинание"

Юбилей на Екатерина Йосифова, Марин Бодаков
Книгата Албанският национален въпрос и Балканите
Конференция на Съюза на артистите в България, Никола Вандов
Нов проект за развитие чрез читалищата, Любен Русков
Номинации за наградата Христо Г. Данов 2001
Субсидии за проекти и идеи в областта на киното
Фонд Култура подпомага български издания
Концерт на Гена Димитрова и ученици, Августина Серафимова
Странна изложба на Катерина Радева, Георги Каприев
Пощенски картички към 21-ви век, Светлана Попова
Спечелили проекти от третия конкурс на НФ Култура

Лятна академия за изпълнителски изкуства - София' 2001
Конкурс на Национален фонд Култура за музикални проекти
Фирма Мегаталант набира актьори