На 5 юни т.г. в Софийския университет българското издателство "Лик" и немското "Колхамер" представиха "Философия на Античността" от Фридо Рикен. Книгата се явява първият от общо петте тома на започващата авторитетна поредица под наслов "Основен курс по философия".
Българското издание на популярната германска поредица, подчертаха на премиерата, ще спомогне за интеграцията ни към философската култура в общоевропейски мащаб.
Първият "учебник" от серията философски книги представиха Цочо Бояджиев и Георги Каприев. Те наблегнаха на общокултурното значение на изданието, което ще задоволи както студентската аудитория, така и най-широки читателски нужди при липсата на достатъчно добри и пълни учебници. Представената "Философия на Античността" дисциплинира и появата й на български е още един начин да бъдем и да се разпознаваме в европейски и световен контекст. Именно с наличието на такива възпитаващи текстове - които, за съжаление, липсват на българския читател - ние попадаме на друго компетентно равнище. Цялата поредица е важна с възможността за култивиране на интердисциплинарно пространство. Тя създава възможност и да започнем да философстваме от основите.
Изданието предлага широка панорама на философските дисциплини - антропологична теория на познанието, онтология, философска теология, натурфилософия, обща и социална етика, философия на историята, философия на правото, естетика и философия на религията.

Габриела Гаврилова