Цeнтър за академични изследвания - София
обявява годишен конкурс за 2001-2002 академична година за младши (асоциирани) стипендианти по международния изследователски проект NEXUS - "Как да мислим Балканите: култура, регион, идентичности".
Допълнителна информация за Проекта NEXUS и изискванията към кандидатите може да получите в Интернет на адрес: www.cas.bg или от Център за академични изследвания - София, ул."Ал. Батенберг" 4, София 1000; тел. 980 37 04; факс 980 36 62; e-mail: d lozanova@cas-nexus.org
Краен срок за подаването на документи е: 01.09.2001.