Проект Преводи
Центърът за изкуства "Сорос" обявява годишния конкурс по проект "Преводи", който се осъществява съвместно с Информационната програма на Институт "Отворено общество", Будапеща.
Целта на проекта е да подпомогне превода и издаването на книги в областта на хуманитарните науки, които не са били публикувани на български език. Основният акцент през тази година ще бъде върху съвременни изследвания на социално значими проблеми. Издателствата, които проявяват интерес към проекта, могат да кандидатстват с три заглавия от предложените списъци и до две допълнителни заглавия.
Приоритетните модули през тази година са следните:
* Social Capital and Trust;
* Information Society 0.1;
* Globalisation;
* Women's Issues (CPD will continue to run its annual competition);
* Lesbian and Gay Issues (CPD will continue to run its annual competition);
* Multiculturalism;
* Human Rights Issues;
* Nationalism;
* Public Policy and Administration;
* Balkan History.
Списъка с предложените заглавия можете да получите от Центъра за изкуства "Сорос" - София, и от информационните центрове "Отворено общество" в София и страната.
Всички кандидатстващи проекти трябва да следват условията за кандидатстване по проект "Преводи".
Попълнените формуляри за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на адрес:
Проект "Преводи"
Център за изкуства "Сорос"
ул. "Ангел Кънчев" 19
София 1000
За допълнителна информация моля обръщайте се към Милена Делева, координатор на проекта, и Бистра Пищийска, асистент, тел. 02/980 02 44
e-mail: mdeleva@sca.osf.bg, bistra@sca.osf.bg
Допълнителна информация за предложените заглавия можете да получите и на www.osi.hu/cpd
Крайният срок за кандидатстване е 10 септември 2001.