Конкурс по проект Преводи Изток-Изток
Центърът за изкуства "Сорос" - София, обявява четвъртия пореден конкурс по съвместния проект "Преводи Изток-Изток" на Информационната програма към Институт "Отворено общество" - Будапеща, и ЦИС - София. Проектът е насочен към български издателства и цели подпомагане издаването на преводна литература в областта на хуманитаристиката на автори от Източна и Централна Европа.
В конкурса могат да участват всички издателства, които проявяват интерес към заглавията, предложени за частично финансиране по проекта. Всяко издателство може да кандидатства за общо 5 заглавия, 2 от които могат да бъдат извън списъка. Извънконкурсните заглавия трябва да бъдат от областта на хуманитаристиката или художествената литература. Проекти за превод на поезия няма да бъдат подкрепяни.
Всички кандидатстващи проекти трябва да следват условията за кандидатстване по проекта.
Списъкът на препоръчителните заглавия и формуляри за кандидатстване можете да получите във всички информационно-консултантски центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната или в ЦИС - София.

За повече информация: Милена Делева или Бистра Пищийска, Център за изкуства "Сорос", ул. "Ангел Кънчев" 19, тел. 02/980 02 44, и на уеб страницата на ЦИС - София, www.sca.bg.
Информация за проекта и списък с препоръчителни заглавия можете да откриете и на следния интернет адрес http://www.osi.hu/cpd
Краен срок за кандидатстване: 5 септември 2001