Само дизайнът ли?
Дизайнът не бива да бъде единствен критерий за оценка на пресата. Когато се дава награда, трябва да се има предвид и съдържанието. Защото всеки може да направи вестник с добра графика, а да липсва професионалното новинарство. Трябва да се намери начин на този конкурс да се оценява и професионализмът на текста.
Следя най-големите български всекидневници и забелязвам професионализация в дизайна, в съдържанието и в обработката на материалите.

Димитър Петревски-Грумар (Македония),
член на журито на пресбиеналето Златни страници