Уеднаквени стандарти
На този фестивал ме изненадва фактът, че не мога да направя разлика между това, което виждам тук, и онова, което може да се наблюдава на сходни фестивали в Европа. Добре би било в следващите му издания да бъдат организирани не само конкурси, но и уъркшопове за телевизионни новинари. Контактът и обменът на идеи между хора с различен опит е от толкова голямо значение, колкото е и съизмерването им в състезанието.
По време на журирането на тв-новините се наложи философията за коректността. Тоест за подхода към информацията и начина й на поднасяне. Светът отива към уеднаквяване на стандартите и дали новините се правят от RAI - Италия, или в казахстанската телевизия - критерият трябва да е един и същ, защото по отношение на информацията телевизията има общ речник. Най-голямата слабост, забелязана в тв-новините, са недоизречените приказки, които внасят неяснота. В това отношение важен е балансът между фактите и техния коментар, който формира мнението на аудиторията; важно е и присъствието на подхода "влез - излез", чрез който журналистът успява да се отстрани от конкретността на информацията, която предварително добре е опознал. Еталон в правенето на новини за мен са продукциите на БиБиСи.

Мариана Василева (Македония),
председател на журито на фестивала за телевизионни новини Сребърен сателит