В брой 20 от 24 май 2001 г. "Култура" публикува писмо на сценариста Георги Друмев, адресирано до Управителния съвет на Дружество "Филмаутор".
На 14. 06. 2001 в редакцията се получи писмо от изпълнителния директор на "Филмаутор" Елена Ликова. То съдържаше отговор на УС към г-н Друмев. Публикуваме го без съкращения.


До
Георги Друмев
член на "Филмаутор"


Уважаеми господин Друмев,
В писмото си от 15 май 2001 г. Вие отправяте към Управителния съвет на "Филмаутор" редица обвинения, на които, ако бяхте си направили труда да поставите по време на Общото събрание на дружеството от 3.05.2001 г., лесно можеше да се даде отговор. Вместо това, Вие хвърляте в публичното пространство една смес от слухове, превратно тълкувани факти, а и откровени лъжи, която буди въпроса от какви подбуди всъщност се ръководите: дали желаете доброто бъдеще на дружеството, в което членувате (и ако да, то къде е конструктивният дух във Вашето писмо?), или това е поредният опит да се оплюе една организация, която работи добре.
Учудващи са опитите Ви да изкарате събранието нелегитимно, тъй като нито по закон, нито по устав има изрично изискване събранието да се ръководи от друго лице, но не и от председателя на управителния съвет на дружеството. Тъкмо обратното, след като е избран от управителния съвет за негов председател, предполага се, че това е една авторитетна фигура, достойна да представлява дружеството. От контактите ни с други дружества от чужбина, от които продължаваме да се учим, разбираме, че там дори не се поставя под съмнение този въпрос. Председателстващият събранието даде възможност за дискусия по направените доклади и ние смятаме, че то беше проведено съвсем демократично. Доказателство за това е фактът, че Вие, г-н Друмев, сте един от най-често изказалите се и това е видно от стенографския протокол от събранието. Вие имахте възможност да поставите въпросите, които Ви вълнуваха. Защо не го направихте тогава?
По отношение направените заключения от Контролно-финансовата комисия за направени "произволни разходи" през 2000 г., в доклада на одиторската проверка, поръчана от същата тази комисия, се казва, че "за Вашите пари и интереси е положена грижа за съхранение и желание те да достигнат до вас". Всички цитирани от Вас разходи са направени в рамките на предварително приетия от управителния съвет бюджет, като за първи път в историята на дружеството е икономисана немалка сума, която се задели във фонд "Резервен".
Не знаем откъде черпите сведение за преведени по сметката на "Филмаутор" 1 200 000 лв. от БНТ - това е една от неистините във Вашето писмо, но писането по вестниците на информация, имаща търговски характер, може само да навреди на интересите на дружеството, предвид претенциите към БНТ и на други правоимащи. Затова най-настойчиво Ви молим в бъдеще да се въздържате да предоставяте на пресата информация за дейността на дружеството, имаща конфиденциален характер.
Що се отнася до лихвите, натрупани от съхранението по сметките на "Филмаутор" на авторските възнаграждения, то за 2000 г. те бяха по-малки от банковите разходи за изплащането на тези възнаграждения. Въпреки това, с решение на Управителния съвет те бяха прехвърлени във фонд "Социални и културни мероприятия".
УС на "Филмаутор" непрекъснато полага усилия за подобряване дейността на дружеството. Вашата идея за създаването на уеб-страница ще бъде подробно разгледана, за да се прецени ефективността от такова решение - какъв процент от членовете на дружеството имат достъп до Интернет, за да се оправдае подобна инвестиция. Ние бихме се радвали членовете на "Филмаутор" да ни помагат с подобни идеи, а също и при реализацията им.
Следващото Общо събрание на "Филмаутор" ще се проведе на 21.06.2001 г. в залата на НАТФИЗ при предварително обявения дневен ред. Както и за предишните събрания, всеки член на дружеството ще получи покана и ние се надяваме на по-широко присъствие. "Филмаутор" може само да спечели, ако на неговите общи събрания присъстват повече негови членове - както от утвърдените творци, така и млади автори, които активно работят; както представители на киното, така и автори на аудиовизуални произведения, работещи за телевизията. Дружеството се превърна в авторитетна институция, която представлява и защитава правата на своите членове. Тепърва ни предстои много работа и ние сме готови да положим усилия, достатъчно е, ако можете да ни отвърнете с добронамереност. За Ваше сведение, с Решение N 5/01.06.2001 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, 2-ри състав бяха регистрирани промените в Устава на дружеството, приети на Общото ни събрание от 3.05.2001 г. Копие от устава можете да получите в офиса на "Филмаутор".

С уважение,


Управителен съвет на Филмаутор