Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

По повод писмото на Георги Друмев до Филмаутор

Наградите на Международни медийни събития'2001
Театрални празници Каварна'2001, Керанка Далакманска
Изложбата Sweet Dreams на Надежда Ляхова, Десислава Димова
За Фронта и Синдиката в Пловдив, Диана Попова
Представяне на книгата Пиеси I на Маргарит Минков
Международния куклен фестивал Ян Бибиян, Кристина Бонева
Изложба за Тибет в Австрия

Конкурс за превод на поезия