Обяснение на отрицателен вот
Пуснах празна бюлетина. Не защото в различните партийни формации нямаше достойни хора, за които бих гласувал. И не защото нямаше програми и намерения, за които бих гласувал.
Просто исках да упражня правото си на глас, на което гледам като на основно мое демократично задължение - но в същото време държах гласът ми да не се прелее в никоя от получаващите повече от 4% политически сили. Не можех да гласувам за хора, които искат да ме управляват, но не забелязаха как бавно, но сигурно ръждясваше и все по-често правеше засечки механизмът на функциониране на демокрацията у нас.
В цяла Източна Европа (какво говоря, в целия свят!) демократичните механизми дават засечки и създават критични ситуации - поради недостатъчна съгласуваност с конкретните културно-исторически условия или поради предизвикателствата на бързо променящите се параметри на планетарния живот.
Но партии и политици, които претендират, че могат да се поставят в услуга на обществата и да ги управляват, са длъжни овреме да предлагат усъвършенствания във функционирането на демокрацията, за да е съответстваща на променящите се общества.
Досегашните български партии и политици дори не чуваха скърцането на механизма; не предполагаха, че той е в толкова окаяно състояние, че заплашва да престане и да функционира.
Народният вот, за когото и да е бил подаден той, трябваше да узакони предложените от десетина човека (от различни партии) листи и да напълни с техни хора една зала, наречена Народно събрание. Народното събрание, от своя страна, трябваше да гласува безропотно волята на трима-четирима от тях (от една партия), които от висотата на изпълнителната власт гледаха доволни и невъзмутими. Отговорност за действията си те дължаха на мнозинството, което сами си бяха съставили.
Нито един от участниците в предизборната надпревара не предложи усъвършенстване на този неотчитащ конкретния вот и затормозващ (в един съвременен свят) вземането на адекватни решения механизъм. Едно мислене по посока на мажоритарни избори поне...
И защо не въвеждане на вот "против" предложените за депутати и управленци? За успокоение на вечно гледащите чуждия опит, такъв вот съществува по света.
Нежеланието на участващите досега в политическия живот да усъвършенстват съществуващата у нас демокрация в крайна сметка получи отговор. Отвън.
Недоволствата, които традиционно свързваме с досега управлявалите и които са всъщност много по-дълбоки - от самото функциониране на системата, - се изляха в подкрепа на едно ново за демокрацията ни тяло, което заяви, че ще промени системата, без да уточни как.
Накратко - без да е предвиден вот "против", аз се опитах да гласувам против.

Христо Буцев