Димитър Грънчаров

(1926-2001)

бе един от редакторите доайени във вестник " Народна култура". Завършил със златен медал "История на музиката" в Карловия университет в Прага, той се завръща в България като част от поколението музикални дейци, които полагат нови основи в музикалния живот. През 50-те години работи в Българското радио и дава старт на поредица от музикално-текстови предавания. От 1960 година става редактор във вестник "Народна култура", чийто член на редколегията е дълги години. В ръководения от него отдел "Музика" по негова идея се сформират и поддържат рубриките "Из оперните и концертните зали", посветена на изпълнителското изкуство, и "Над какво работите?" - свързана с българското композиторско творчество. С неговото име е свързано хроникирането на музикалния ни живот ден след ден и хрониката на големите фестивали "Варненско лято" и Международния балетен конкурс, където ръководеше пресцентъра. Не остави след себе си дебели книги, но остави следа в музикалната журналистика, където негово верую бяха балансът и прецизността. Ще го помним.
Поклон пред паметта му!


Култура