Divinatio (Studia culturologica series), чиято 13 книжка се появи неотдавна, е списание за хуманитарни и социални науки, издавано от Дома на науките за човека и обществото. Броят е под научното ръководство на проф. Ивайло Знеполски. В центъра на изданието е досието, озаглавено "Историята пред предизвикателствата на промяната и паметта". То съдържа седем студии, между които на двама известни историци от парижкото Висше училище за социални науки - Жак Рьовел ("Разказване и познание: употреби на разказа в историята") и Франсоа Артог ("Свидетелят и историкът"). Немският историк Йорн Рюзен предлага разсъждение на тема "Може ли вчерашният ден да стане по-добър? За превръщането на миналото в история". Студията на друг немски изследовател, Хайнц-Дитер Китщайнер, е озаглавена "За един нов голям разказ - срещу постмодерното фрагментиране на историята". Досието включва още студиите на Райна Гаврилова "Устният разказ - институционална и документална употреба" и на Ивайло Знеполски "Затрудненията пред историята на сегашното време: посткомунистически употреби на паметта". И накрая румънецът Андрей Пипиди предлага темата "Cadavres exquis: пренасяне на тленните останки от миналото в настоящето".
В списанието са публикувне и студии, посветени на историческата проблематика във философията на Хайнрих Рикерт, Мартин Хайдегер и Юрген Хабермас, както и критически отзиви за последните, предизвикали широки дебати в научните кръгове, книги на Пол Рикьор ("Памет, история, забрава"), на Цветан Тодоров ("Паметта за злото, изкушенията на доброто"), на Райнхард Козелек ("Пластовете на времето. Студии върху историята") и др. А също така и обширно представяне на току-що публикувания в Париж обемен сборник "В името на смисъла. Около творчеството на Умберто Еко", представляващ равносметка не само на пътя, извървян от Еко, но и на съвременната семиотика.
Специално внимание заслужава Кръглата маса на тема "Балканите - традиции и промяна. Криза на идентичностите и междукултурни комуникации". В нея участват Ивайло Знеполски, Богдан Богданов, Георги Фотев, Ивайло Дичев и Светлозар Игов. (В някой от следващите си броеве "Култура" ще публикува тази кръгла маса.)
Програмната стратегия на Divinatio е въвеждането на нови тематични интереси и методи на изследване, както и интегрирането на проблематиката на съвременното българско общество и на българските изследователи в европейското научно пространство. Списанието би преставлявало огромен интерес за всички изкушени от науката и хуманитарната проблематика. Но при условие, че четат френски - то се публикува само на този език.

К