И Филмаутор с правилник!
На 21 юни т.г. в салона на НАТФИЗ се проведе поредното Общо събрание на "Филмаутор" - единственото у нас дружество за колективно управление на авторски и сродни права в областта на аудиовизията. Този път в център на дебатите бе проектът за правилник. Според сведенията на мандатната комисия присъстваха 50 членове на дружеството, но, общо взето, гласуваха половината. За председател на събранието бе избран Димитър Дерелиев (председател на Управителния съвет на "Филмаутор"), това не се хареса на някои, но поне ход бе даден.
Проектите за правилник се оказаха два: на Управителния съвет на "Филмаутор" и на работната група, излъчена от предишно Общо събрание. Основните разлики помежду им също бяха две:
- член 12 (1): Изплащането на авторските възнаграждения за излъчено аудиовизуално произведение се извършва 3 (три) месеца след датата на превеждане на дължимото от страна на ползвателя, съгласно сключения договор (предложение на УС), и до 3 (три) месеца (предложение на РГ).
- член 26: Документацията на Фонда, прерогативите на изпълнителния директор (в момента Елена Ликова).
Думата бе дадена на Георги Стоянов (председател на работната група), който заяви, че поправките в проекта на УС са правени тайно от работната група. Присъстващите членове на УС Емил Христов и Илиян Симеонов реагираха нервно от залата (Захари Паунов кротуваше), но Георги Стоянов ги усмири: "По-спокойно! Нито съм ви сочил, нито имам представа какво сте правили. Важен е договорът - той е рамката, която трябва да включва всички ваши (авторски - бел.авт.) изисквания, а не като договор за наем." Тук се намеси активната Ина Гуляшка: "Работната група не е успореден орган на властта. Тя бе създадена, за да помага, тъй като повечето от вас са заети с работа". Илиян Симеонов рипна: "Господа, кажете за какво става дума? Вече не издържам и искам да си подам оставката! На заседание на УС най-съвестно обсъдихме проекта." Ина Гуляшка продължи да упорства и тук се намеси Емил Христов: "Ина, инсинуираш. Сменихме до 3 месеца, а не след". Иванка Гръбчева реагира на свой ред: "Емо, сигурен ли си, че само един текст сте сменили? Емил Христов: "Да!" Иванка Гръбчева: "Сменена е цялата глава "Документация". Дайте да работим по същество и да не се поддаваме на влиянието на хора извън нашата среда." Топката бе поуспокоена.
После Иво Бабеков от БНТ разясни активите и пасивите на двата варианта за плащане според сегашната софтуерна технология. Той добави, че предстои допълнително договоряне с "Филмаутор", както и че създателите на аудиовизуални продукти занапред ще получават възнаграждения и за излъчването на техните произведения по Интернет.
На трибуната отново застана Георги Стоянов и зачете проекта за правилник член по член, не - четеше го направо алинея по алинея. Обяснимо - вместо да бъде разпратен на членовете на "Филмаутор" 15 дни по-рано (както по-късно това бе прието), проектът бе раздаден едва преди събранието. От залата прииждаха предложения; гласуваха се... И така, проектът се редактира в крачка - бавно, но пунктуално. Юристите се намесваха от време на време.
Междувременно мобилни телефони изопваха търпението на околните, но не и на собствениците си - някои излизаха, други се въвличаха в паралелни сюжети, а трети просто напуснаха.
В крайна сметка след мъчителни разисквания малцината останали до края ентусиасти приеха правилника на "Филмаутор". Засега интересите на неговите членове са удовлетворени. Но така и не стигна времето за обсъждане на договорите. А след 1 юли т.г. - когато и епизод не може да се излъчи без съгласието на тримата автори (сценарист, режисьор и оператор) - именно договорът за отстъпване на авторски права на "Филмаутор" ще бъде от съдбоносно значение. Е, който пожелае, може да отиде в офиса на Дружеството ("Добри Войников" 17), за да се запознае с двете оферти за договор (на Управителния съвет и на работната група) и да подпише. Ако иска.
Прави впечатление, че събранията на "Филмаутор" не са магнит за българските кинематографисти. Заети ли са, отчаяни ли са, резигнирани ли са, не знам, но все пак става дума за техните собствени интереси - дори Негово Величество не може да им обещае, че "идва новото време", тъй като то и без него е дошло. Направил си филми, излъчват ги, дължат ти пари, прибираш ги. Аритметиката е проста - въпросът е, че за пореден път някой чака от някого да му свърши работата.

Геновева Димитрова