Фондация "Ресурсен център" и Международната програма "Изкуство и култура" към Институт "Отворено общество" - Будапеща, създават програма "Заеми за развитие на културата в България"
В рамките на програмата ще бъдат отпускани нисколихвени заеми, които целят да подпомогнат дългосрочното устойчиво развитие на нестопанските организации в областта на културата в България, да намалят зависимостта им от дарения и субсидии, да провокират предприемаческото им мислене и да ги подтикнат към развиването на дейности с цел постигането на самофинансиране и дългосрочна устойчивост.
Заемите ще са в размер от 500 до 20 000 щатски долара за междинно финансиране на проект при 10% годишна лихва и за реализиране на бизнес идея при 12% годишна лихва.
Подробности за работата на програмата и процедурите по кандидатстване за отпускане на заем ще бъдат представени на 3 юли от 10 часа в зала "Мати Д" на НДК.
За повече информация: Александър Савов, Фондация "Ресурсен център", телефон (02) 926 50 70, факс (02) 926 5053, ел. поща: savov@ngorc.net