Изкуствата като олимпиада
В София на 23 и 24 юни се проведе първият конгрес на асоциацията "Световни изкуства" (Universal Arts). Асоциацията е създадена, за да провежда на всеки четири години т.нар. олимпиади по изкуствата. (Впоследствие думата "олимпийски" в названието е заменена със "световни".) Учредителното събрание включва 65 страни, които през юли 1995 г. подписват в ЮНЕСКО Хартата на Асоциацията. Първата версия на Хартата и на основния правилник на Световните изкуства (тогава наричани още олимпийски) е скрепена с правен акт още през 1992 г. в Societe des Gens de Letters de France в Париж. Концепцията е призната от ООН, ЮНЕСКО и, през 1994 г., от Конгреса за стогодишнината на Международния олимпийски комитет (МОК).
Самата идея е много по-стара. През 1849 г. по повод стогодишнината от рождението на Гьоте, Ференц Лист, тогава директор на Ваймарския театър, представя на престолонаследника във Ваймар проект с идеята онова, което древните гърци са направили в спорта, да бъде пренесено в изкуството. Проектът предвижда създаването на олипмпиади, където представители на изкуствата да се съревновават помежду си. Идеята събужда ентусиазъм у великия херцог, но остава неосъществена. В началото на ХХ век Пиер дьо Кубертен, който възобновява Олимпйските игри, мечтае да включи към тях и участието на артисти. Но усилията на МОК да въведе изкуството по време на спортните игри се провалят.
Такава е накратко историята на начинанието, визирана в Хартата, от президента и основателя на Световните изкуста Марк Вериер.
За първи път Световните изкуства ще се проведат през 2003 г. в следните категории: музика, танц, драматични изкуства, пластични изкуства, аудиовизуални творби. София ще кандидатства за домакин на първите Световни изкуства. Кандидатурата на града бе представена от Маргарита Димитрова, председател на Българския национален комитет.
Другото българско име в Асоциацията е това на проф. Димо Димов, генерален секретар на Световни изкуства. Всяка страна-членка има свой Национален комитет, състоящ се според Хартата от "личности, призвани да насърчават и развиват артистичните изяви. Те са интегрирани в културния живот на своята страна". Основна задача на националните комитети е да формират журита, които да подберат артистите за участие в предстоящите Световни изкуства. Предварителните селекции на проектите се предават в Международния комитет. Всеки артист може да участва само с една творба. А творбите и артистите могат да участват в Световните изкуства само веднъж. Творбите трябва да са създадени в 4-годишния период между провеждането на "олимпиадите", като за дата на създаването на творбата се счита първото й представяне пред публика. Националните комитети поемат финансовите разходи по международния транспорт на участниците. По-нататък, от пристигането им на летището в града-домакин до заминаването им, всички техни разходи се поемат от Международния комитет. Официалните езици са английски, френски и испански.
Изброеното е само малка част от правилника, който беше подложен на обсъждане през двата дни на конгреса в София и който е отворен за предложения до края на годината.
Идеята за това световно състезание по изкуство принадлежи в крайна сметка на един романтик, на Ференц Лист. Вероятно затова в раздела "Основни принципи" на Хартата четем следното: "Основната концепция за Световните изкуства почива върху представата за красотата. Чрез красотата трябва да се възприема всичко, изразяващо възхищението, светлината и радостта (които не трябва да се смесват с удоволствието). Така представените творби ще бъдат излъчвани единствено като хармония на звуци, цветове и форми, и идеи, способни да отворят или да разширят нашето съзнание за по-голямо разбиране на хората и на света около нас". Не се приемат творби, които "използват насилие, пряко или алегорично, като начин за показване на хармонията и радостта". Не се приемат и творби, чиито ефект се дължи изцяло на технически средства. В категорията "Музика" е забранено използването на електрически инструменти, а времетраенето е фиксирано между 20 и 46 минути.
Организаторите вероятно тепърва ще имат трудности с доизясняването на "спортните" критерии, които предполага всяко състезание. Засега са ясни наградите. Те ще бъдат три златни отличия, защото "в изкуството никой не може да бъде "първият" или "най-добрият". А на всички участници ще бъдат давани кристални отличия.

Ирина Илиева