На 27 юни т.г. в Народната библиотека беше открита съдържащата над 300 експоната изложба "Културният подвиг на Пенчо Славейков", посветена на 135 години от рождението на културния идеолог, както и на 50 години от отварянето на къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови".
Авторката на спечелилата конкурс на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства eкспозиция Румяна Пашалийска (главен уредник на музея на Славейкови) заяви на откриването, че " ...гласът и творчеството на живия Славейков не са ясно дочути от неговите съвременници. Тези, които "свирят Деветата симфония от Бетховен на тамбура", не приемат гордото му отшелничество. На културтрегерите, които се тълпят около казана на всяка власт, не им допада неговата философия и естетика, според която творецът трябва да служи на "висши културни цели, а не на програмния катехизис на която и да било партия".
Прекрасната изложба, подредена с оправдана литературоведска амбиция, прецизност и вкус, напълно реабилитира иначе патетичната квалификация "подвиг", що се отнася до делото на Пенчо Славейков.
И някак задава питането: дали обилните евроантлантически клишета, сред които живеем, не гнетят паметта на най-образцовия български европеец?

K