Христо Стефанов - ретроспективна изложба бе открита на 27 юни. Тя е посветена на 70-годишния юбилей на художника. В две от залите на СГХГ се проследява цялостно творчеството му. По-голямата чест от произведенията са изпълнени в традиционите живописни техники.
Христо Стефанов е познат на публиката със своите многобройни портрети на известни личности, както български, така и чужди. Те заемат голяма част от изложбеното пространство. Сред предпочитаните теми в творчеството му са и Стария Пловдив, семейството на автора, природата, всекидневието... Към края на века художникът започва да се интересува и от така зачестелите природни бедствия и катаклизми.

                         Христо Стефанов, Студия за герой IV, 1994

Интересна част от представените картини са и натюрмортите, изпълнени в сравнително малък формат. Първото впечатление, което прави цялата експозиция, е ярката, наситена живописна гама. Силните, чисти цветове въздействат изключително емоционално върху зрителя. Всички работи на автора, независимо от тематиката, са експресивни и жизнерадостни.
Интересна съпоставка може да се направи между отделните етапи от творчеството на Христо Стефанов. Най-ранните му произведения, намерили място в експозицията, залагат главно на реалистичния маниер на работа. Впоследствие творбите постепенно започват все по-често да граничат с кубистичната изразност, докато най-накрая стигнат до пълната абстракция.
Откриването на ретроспективната изложба беше съпроводено и с представянето на две книги. Първата - "Срещи", е авторско издание на Христо Стефанов с негови рисунки и есета, подкрепящи визуалните изображения с размисли и хрумвания на художника. Другата книга е монографичният албум "Христо Стефанов" със статии за творчеството му от Ружа Маринска, Чавдар Попов, Филип Зидаров и др. Албумите са реализирани със съдействието на НДК и галерия "Леседра".

М. Сл.