Опитът на Валенсия ще се ползва в Бургас
На 15 май тази година в Центъра Ла Бенефиценция във Валенсия бе открита изложба с наслов "Манисес през XIX век: колекция от керамични плочки за под и стена от дома на Лусио Галего и Мария Уерта", предоставена от Музея на керамиката от град Манисес, област Валенсия. Тази експозиция е част от цялостната програма на Центъра с общо наименование "Едно наследство за преоткриване", заложена в основния проект на Дирекция музеи към местната управа на Валенсия за пропагандиране на валенсианските музеи, които разполагат с експонати с археологическа, историческа и антропологична тематика.
На тази изложба се изложиха различни керамични елементи, виртуално бе пресъздаден домът в Манисес от 1884 година, с помощта на един интерактивен видеопрожектор се излъчи документално работата на специалистите от Музея на Манисес през последните месеци: възстановяване и реставрация на колекцията от керамични плочки за под и стена, послужили за декорация на тази къща.
Майсторите от Манисес се посвещават на керамичното производство в определена географска зона в продължение на повече от 700 години. Музеят на керамиката в Манисес от 1983 година проявява специален интерес към събирането и съхраняването на изчезващите вече стари инструменти, използвани в миналото при производството. Златната епоха на керамиката в Манисес е през XIV, XV и XVI век и благодарение на производството през този период от време, Манисес заема едно привилегировано място в историята на европейската керамика.
Колекцията в Музея на керамиката на Манисес е съставена от експонати, открити при археологически разкопки в града. В този смисъл Музеят на керамиката на Манисес се е превърнал в особен тип музей на място, който събира, реставрира и излага публично, близо до мястото, където са били намерени тези многобройни материали, оставени в наследство от средиземноморските майстори.
В края на XIX век се започва бурна индустриализация в областта на керамичните плочки, която отбелязва своя апогей в Манисес при производството на богата палитра от различни керамични предмети, особено през първите тридесет години на XX век. Заслужава да сe споменат сред многото имена на майстори, като тези на Хосе Мария Вердехо, Леополдо Мора, Елой Домингес или Джусто Вилар. Отличават се специално експонати, като звънци и предмети, които при докосване издават звук, които по онова време са изобилствали по домовете и музеят разполага с една доста представителна експозиция от тях.
Тази изложба е само един пример за активна и задълбочена работа в съхраняване и разпространяване на националното културно наследство в област Валенсия. Цялостната програма на Дирекция музеи към местната управа на Валенсия е подчинена на тази основна цел и Центърът Ла Бенефиценция реализира успешно различните дейности в достигане на специфичните цели: запознаване с наследството от културната история в конкретна географска зона, усвояване на национални и регионални знания и умения с историческо, етнографско и антропологично значение и пропагандирането им сред народа за утвърждаване на националните ценности.
Местната управа на Валенсия и по-конкретно Дирекция музеи и Музеят за праистория и култура на Валенсия и Центърът за средиземноморска култура - Ла Бенефиценция, развиват много широка международна дейност и са в непрекъснато разширяващо се сътрудничество с различни страни от света. Респектът към чуждестранните култури и исторически ценности се изразява в реализирането на разнообразни културни проекти за сътрудничество, с които доказват, че културата няма граници и нейното обхващане облагородява и обвързва хората без значение каква е тяхната класа, раса и религия.
Подпомагането на държави, които са в затруднено икономическо положение, в разгръщането на проекти, които са от културно и национално значение, е вече изработен механизъм, който има своите положителни резултати. Особен интерес се проявява към арабската, славянската и други култури.
Като следствие от този израз на солидарност през месец март т.г. се подписа съвместно споразумение между Министерството на културата на България и местната управа на Валенсия за културно сътрудничество и подпомагане. Споразумението стартира с един оригинален и своеобразен проект, свързан с компютърната инвентаризация на националното културно наследство в област Бургас. В този контекст ще се изгради информационна мрежа с компютърни постове във всички музеи в град Бургас, Несебър и Созопол и ще се инсталира оригиналната компютърна програма за картотекиране на музейните експонати, създадена от екип от Центъра Ла Бенефиценция на Валенсия. Компютърната програма е преведена на български език и съдържа особен вид информационни папки с фишове, в които се нанася по специфичен начин цялата информация, свързана с намирането, историята и съхраняването на всеки музеен предмет. Вече протече обучение на компютърния специалист, който ще поддържа компютърната мрежа. През есента на 2001 г. се очаква официалното откриване на тази база, която ще даде нов тласък и по-съвременно технологично обхващане на националното културно наследство в България. Надеждата за успешното реализиране на този пилотен проект е, че за в бъдеще усъвършенстването и модернизирането на музейното дело в България ще подобри и улесни работата на научните специалисти в тази област, на всички българи, заинтересовани да опознаят по-добре своята история и дори чужденците да успеят да се докоснат и опознаят българската история.

Смилена Костова