Изборът на "Култура"


Маргарит Минков

Пиеси I
Камината, Въведение в тяхната картина, Втора сряда

Съставителство и приложения Никола Вандов
Послеслов Весела Груева

Издание на Сдружение ЛТУ
София, 2001
Цена 3.60 лева