На "Славейков"
Пенка Калинкова
Парчета театър, мигове живот
Пловдивско университетско издателство
Пловдив, 2001

Джон Дюи
Човешка природа и поведение
От английски Елица Станоева
ИК Критика и хуманизъм
София, 2001
Цена 8 лева

Мери Борек
Двоен гид
За лесбийки и гей мъже и техните родители
От английски Моника Писанкънева
Издателство Вирга
София, 2001
Цена 6 лева

Виктор Бичков
Кратка история на византийската естетика
От руски Евгения Трендафилова, Татяна Танчева
Издателство Тавор
София, 2000
Цена 14 лева

А.П. Каждан, Ан Уортън Епстейн
Византийската култура XI-XII в.
Промени и тенденции
От английски Димитър Димитров
Издателство Faber
Велико Търново, 2001
Цена 10 лева

Вилхелм Ланге-Айхбаум, Волфрам Курт
Гении, лудост, слава
Философи и мислители
Том II
От немски Бойка Зиновиева
Издатeлство Кибеа
Цена 6 лева

48-те закона на властта
Ако искате да сте Героят на Историята
От английски Стамен Стойчев, Диана Кутева
Издателство Сиела
София, 2001
Цена 10,60 лева

Миген Гонзалес-Уиплър
Мистериите на душата
От английски Светозара Петкова, Светлана Драгостинова
Издателство Аратрон
София, 2001
Цена 5,40 лева