По традиция празникът на св. св. Кирил и Методий се отбелязва в Чехия и Словакия на 5 юли - деня, в който двамата братя са стъпили във Великоморавия.
Според ЧТК около 30 000 души пристигнали в поклонническо пътуване до известното свято място във Велехрад, където отбелязали идването на равноапостолите Кирил и Методий във Великоморавия. Кирилометодиевските чествания достигнали апогей в предобедната главна богослужба, която отслужил пред базиликата "Св. св. Кирил и Методий и Успение Богородично" оломуцкият архиепископ и митрополит на Моравия Ян Граубнер.
Между присъстващите имало и пилигрими от съседните страни, най-много от Словакия и Полша. По традиция във Велехрад пристигнали и живеещи зад океана чехи.
В проповедта си чешкобудеьовицкият епископ Иржи Подьор припомнил Кирило-Методиевата традиция. Заедно с Граубнер отслужили главната служба краловехрадецкият епископ Доминик Дука, посланикът на папата в Чехия Джовани Копа и още 14 чешки епископи и епископи от Полша, Харватия и Унгария. В проповедта си Падьор припомнил, че папата провъзгласил през 1981 г. солунските братя за патрони на Европа заедно със св. Бенедикт. "Папата се стреми да проникне в подсъзнанието на обединяваща се Европа тяхната учудваща духовна, морална и културна сила", припомнил проповедникът. Той се обърнал и към младите хора, които, както подчертал, в миналото били призовавани в огромни улични манифестации, за да се учат да се ненавиждат и да воюват един срещу друг. Днес сте призовани тук, за да потвърдите, че през новия век няма да се оставите да ви превръщат в инструмент на насилия и деструкция, казал Падьор.

В. Т.