Обръщение

на Асоциацията на режисьорите до политическите сили
в 39-то Народно събрание

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

През годините на прехода, по обясними и необясними причини, в средите на българския управленски елит властваше погрешното разбиране, че средствата, заделяни за култура, са бреме, а не инвестиция в националния ни капитал. Това доведе (редом със социалните сътресения) не само до унизително пренебрегване на културата, но и до криза на цялостната ценностна система на българина.
Сериозно разтревожени за бъдещето на нацията, създадохме Асоциацията на режисьорите в България с цел да изискваме и съдействаме за извеждането на културата в приоритет на държавата.
Тъй като в предизборните дискусии тази тема не беше засегната, Асоциацията на режисьорите настоятелно предлага:
- бъдещият министър на културата да не е компромис между политическите сили, а фигура, която да притежава необходимата воля и авторитет да защитава значимостта на духовното в обществения ни живот;
- бъдещият министър на културата да бъде авторитетна личност в областта на културата, да сформира екип от специалисти, които да изработят, на базата на започналата програма за реформа, перспективна стратегия за съхранение и развитие на българската култура, както и механизмите за функциониране на тази стратегия;
- да бъдат увеличени чувствително средствата за култура и те да бъдат гарантирани от националния бюджет, както и поправки в съществуващата законова база, позволяващи паралелни източници за финансиране на културата и данъчни облекчения за спонсориране.
Уверени, че нашето обръщение ще бъде чуто от вас, Асоциацията на режисьорите изразява своята готовност да участва и подпомага дейността на всички обществени структури към Министерство на културата, както и да сътрудничи за изграждане на стратегии за реформи в областта на културата.

Александър Морфов, Бина Харалампиева,
Бойко Богданов, Борислав Чакринов, Вили Цанков, Владимир Петков, Гриша Островски, Здравко Митков, Иван Добчев, Красимир Спасов, Крикор Азарян,
Лилия Абаджиева, Маргарита Младенова,
Недялко Делчев, Николай Ламбрев, Николай Поляков, Пламен Марков, Стефан Москов, Явор Гърдев