Изкуството на текстила в България е огромна ретроспективна изложба, намерила място на три от етажите на галерията на "Шипка"6.
Експозицията събира в себе си както работи на автори като Марин Върбанов, така и автентични музейни образци от фолклорната текстилна традиция от ХVIII век насам.
Изложбата се опитва да направи връзка между художниците, занимаващи се с текстил, от цялата страна и от всички поколения.
Представени са творби от галерия "Жорж Папазов" от Ямбол, Националната галерия за приложни изкуства, Националния исторически музей, Съюза на българските художници и Художествената академия.
Интересни са и опитите на учениците от средните учелища по изкуствата в Сливен, Смолян и София, макар и да набелязват само най-плахи опити за бъдещ професионализъм.
Поместените пана на трите етажа застъпват или традиционните технологични похвати за текстила, или изцяло са ориентирани към последните експерименти в това изкуство.
Подобни значими изложби, представящи ретроспективно цялостното творчество от някакъв вид изкуство, са изключителна рядкост за българския художествен живот. Те дават възможност както да се проследят всички върхови образци, така и да се направят аналогии и съпоставки между "възхода", "застоя" или "спада" в дадения вид изкуство. Критиците определят, че в днешни дни текстилът бележи своя спад. Дали това е така и защо е така може да се разбере благодарение на подобни изложби.

Мария Славчева


P.S. В следващите броеве "Култура" ще публикува подробни отзиви за изложбата.