Чеслав Милош на 90 години

Библейският Милош,
Йосиф Бродски

Как е било в рая,
Чеслав Милош