Книгата Виена
на Антони Георгиев

Епифании. По Остър,
Йордан Евтимов

Текстът като гравитация,
Митко Новков